Obrazloženje nagrade HCDO 2009.

Predsjedništvo Hrvatskog centra za dramski odgoj prihvatilo je inicijativu za ustanovljenje Nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj za razvoj i promicanje dramskog odgoja u Hrvatskoj. Nagrada će se dodjeljivati za nekoliko tipova dramsko-pedagoškog rada i to pojedincima te ustanovama i organizacijama koje ostvare značajnije trajne i posebne doprinose dramskom odgoju u Hrvatskoj.

Predsjedništvo HCDO povjerilo je odlučivanje o ovogodišnjim dobitnicima Nagrade članovima Komisije za stručno usavršavanje HCDO u sastavu:

  • Iva Gruić, dramaturginja i dramska pedagoginja,
  • Ines Škuflić-Horvat, dramska pedagoginja, i
  • Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog,
    te kao inicijator Nagrade i pridruženi član,
  • Nebojša Borojević, dramski pedagog.

Svi zajedno činili su Povjerenstvo Nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj.

Povjerenstvo je odlučilo da Nagradu Hrvatskog centra za dramski odgoj za 2009. dobiju gđa. Ana Cvenić, umirovljena učiteljica i dramska pedagoginja iz Andrijaševaca, za trajan doprinos dramskom odgoju, i Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj.

Obrazloženje:

teta_anaAna Cvenić veteran je dramskog odgojno-stvaralačkog rada s djecom i mladeži u Hrvatskoj. Prosvjetna radnica od 1955., od 1960. pa sve do svog umirovljenja 2002. bila je učiteljica i nastavnica hrvatskog jezika i književnosti na svojoj OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Rokovcima-Andrijaševcima.

U svojem pedagoškom radu s posebnim interesom se bavila literarnim, govornim i scenskim stvaralaštvom učenika, kako u nastavi tako i u okviru školskog te lokalnog amaterskog kulturno-umjetničkog društva.

Na tadašnjim republičkim susretima scenskog stvaralaštva učenika OŠ sudjeluje  od 1972. stječući redovito priznanja i pohvale za ostvaraje svoje i svojih učenika, posebice za recitalske i recitatorske ostvaraje, i sudjelujući na taj način aktivno u uspostavi visokih standarda dramskog stvaralačkog rada u školi te primjerenih kriterija vrednovanja takva rada.

Brojni njezini učenici sudjelovali su, uz školske susrete, na susretima recitala i recitatora Hrvatske te u nekoliko navrata na susretima recitatora u okviru Goranova proljeća.

Ana Cvenić dobitnica je nekoliko profesionalnih stručnih nagrada za rezultate na unapređivanju pedagoške teorije i prakse, od kojih je najznačajnija republička „Nagrada Ivan Filipović“ 1990. godine.

Objavila je niz metodičkih i pedagoških članaka u hrvatskim stručnim časopisima te održala brojna predavanja na seminarima za učitelje hrvatskog jezika, a 1997. svoja iskustva u radu s dramsko-recitatorskom družinom, kroz koju su tijekom četrdestgodišnjeg njezina rada prošli brojni naraštaji djece i mladih ljudi, prikazala je u knjizi „Naši ostvaraji“.

Gđa. Cvenić ni danas ne miruje već je aktivno uključena u realizaciju poznatih „Vinkovačkih jeseni“.

Temeljem svega navedenoga Nagradu gđi. Ani Cvenić dodijeljujemo za trajan doprinos razvoju dramskog odgoja u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim odgojnim i stvaralačkim dramskim radom s djecom i mladeži, dakle, za ono što možemo smatrati njezinim životnim djelom.


logoinkIstarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula dodjeljujemo Nagradu za poseban doprinos dramskom odgoju uspješnim pokretanjem i organiziranjem „Pulskog foruma – Festivala primijenjenog kazališta“ 2008. i 2009. godine, čime je dan snažan poticaj daljnjem širenju „kazališta potlačenih“ i posebno „forum-kazališta“ u Hrvatskoj. Na Festivalu su se bila okupila najuglednija imena „kazališta potlačenih“, a među njima prve godine i pokojni Augusto Boal, tvorac „kazališta potlačenih“.

Pulski „Festival primijenjenog kazališta“ svojevrstan je konceptualni vrhunac nastojanja koja su započela već s prvim izdanjima „Međunarodnog kazališnog festivala mladih“ u organizaciji Istarskog narodnog kazališta, na kojima je otada redovito dio programa bio rezerviran i za dramsko-pedagoške radionice. Tako ovom Nagradom povjerenstvo jednim dijelom nagrađuje i taj minuli rad Istarskog narodnog kazališta koji je, po našem sudu, kulminirao u „Festivalu primijenjenog kazališta“ kao događaju podjednako značajnom u dramsko-pedagoškom, društvenom te umjetničkom pogledu.

Naša je želja da ovom Nagradom i dalje potičemo organizirani dramsko-pedagoški rad kazališnih ustanova naročito u manjim gradovima gdje je kazalište obično središnji a često i jedini prostor umjetničkog i kulturnog događanja.

Povjerenstvo Nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj:

Iva Gruić, dramaturginja i dramska pedagoginja, v.r.

Ines Škuflić-Horvat, dramska pedagoginja, v.r.

Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, v.r.

Nebojša Borojević, dramski pedagog, v.r.

——————————————————————————————————————————————————–

Pročitajte osvrt na knjigu Ane Cvenić “Naš ostvaraji”