Deklaracija o umjetničkom odgoju (IDEA, InSEA, ISME, 2006.)

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA),
Međunarodnog društva
za odgoj kroz umjetnost (InSEA) i
Međunarodnog društva za glazbeni odgoj (ISME)

Ovo je povijesni trenutak za umjetnički odgoj u svijetu. Nakon šest godina priprema i dogovora IDEA, InSEA i ISME ujedinile su se kako bi dogovorile zajedničku strategiju koja će odgovoriti kritičnim trenucima ljudske povijesti: društvenom fragmentiranju, vladajućoj globalnoj natjecateljskoj kulturi, endemskom urbanom i ekološkom nasilju te marginalizaciji ključnih odgojnih i kulturalnih jezika preobrazbe.

U svom vizionarskom programu djelovanja nakon Drugog svjetskog rata UNESCO je prepoznao jedinstvenu ulogu umjetničkog odgoja u stvaranju kulture mira, međunarodnog razumijevanja, društvene kohezije i održivog razvitka. Ipak, u to vrijeme malo tko je mogao predvidjeti sociokulturne potrebe što će ih donijeti ubrzane tehnološke promjene u desetljećima koja su uslijedila. Baš kao što danas malo tko može zamisliti utjecaj i izazove tehnološkog napretka u bliskoj budućnosti.

Mi vjerujemo da današnjim post-industrijskim društvima temeljenima na znanju trebaju građani pouzdanih fleksibilnih inteligencija, vješti kreativnoj verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, koji misle kritički i maštovito, imaju interkulturalno iskustvo i empatijski su posvećeni kulturalnoj raznolikosti.

Sve veći broj istraživanja dokazuje da se ove osobne značajke i sposobnosti stječu učenjem i primjenom umjetničkih jezika. Pozdravljamo odluke vlada širom svijeta koje reformu odgojno-obrazovnog sustava te kulturni razvitak stavljaju u središte svojih programa. Ipak, svjesni smo da ne postoji posvuda politička i profesionalna volja da se umjetnost uvrsti u učinkovito „obrazovanje za sve“, kao bitno sredstvo za učenje ljudskih prava, odgovornog građanstva i inkluzivne demokracije.

S članstvom u preko devedeset zemalja naš Svjetski savez organizacija umjetničkog odgoja broji u svojim redovima vodeće svjetske praktičare te promiče inovativne prakse umjetničkog odgoja širom svijeta. Kroz nacionalne udruge, naše članice, te kroz individualno članstvo koristimo iskustva više od milijuna posvećenih i hrabrih učitelja, umjetnika/izvođača, istraživača, školnika, političkih vođa, provoditelja i kreatora političkih odluka povezanih s formalnim i neformalnim obrazovnim zajednicama.

Naše tri organizacije jedinstvene su u namjeri da pridonesu unaprjeđivanju profesionalne prakse i sustavnom razvitku likovnog, glazbenog te dramskog/kazališnog odgoja. Mi nudimo:

–         učinkovite načine međunarodnog komuniciranja i razmjene odgojno-obrazovnih politika i resursa;

–         nacionalne, regionalne te svjetske forume koji raspravljaju i razvijaju inovativne odgojno-obrazovne teorije i prakse;

–         konceptualne i profesionalne strukture koje čuvaju materijalne i nematerijalne umjetničke kulture (naročito u zemljama u razvoju) ugrožene globalizacijom;

–         modele interkulturalne analize koji istražuju tradicionalne i nove medije omogućujući predstavljanje i razmjenu različitih pedagogija;

–         istraživanje pedagogija za osobnu i društvenu preobrazbu; te

–         kritičko propitivanje odgojno-obrazovnih, socio-ekonomskih i kulturalnih učinaka umjetnosti.

Zajednički ćemo zagovarati nove i primjerene odgojno-obrazovne paradigme, temeljene na suradnji a ne na natjecanju, koje ne samo prenose nego i preobražavaju kulturu kroz humanizirajuće jezike umjetnosti. Već preko pola stoljeća naše organizacije značajno pridonose razvitku odgojno-obrazovnih programa i metodika. I danas smo spremni kreativno odgovoriti raznolikim društvenim i kulturnim potrebama našega svijeta. Kao odgovor na akutne krize današnjice prihvaćamo izazov da naše izuzetne resurse stavimo na raspolaganje vladama i odgojno-obrazovnim zajednicama širom svijeta.

Kritičke i promišljajuće pedagogije, kao i nova sredstva umjetničkog oblikovanja, kroz vizualne umjetnosti nude studentima mogućnosti istraživanja njihovih multikulturalnih i multitehnoloških vizualnih svjetova. Koristeći izvedbene umjetnosti učitelji pretvaraju razrede u kazališta kreativnog dijaloga omogućujući mladim ljudima da uprizore vlastita rješenja za suvremene društvene izazove i potrebe. U glazbenom odgoju nove tehnologije nude uzbudljive mogućnosti razvijanja interkulturalne svijesti i zajedničkog stvaranja.

Različite umjetnosti nude mladeži jedinstvene mogućnosti za razumijevanje i oblikovanje vlastitih kulturnih i osobnih identiteta. One potiču interdisciplinarno djelovanje i kolektivno odlučivanje te motiviraju mlade ljude za aktivno učenje i kreativno propitivanje.

Naše tri organizacije stvorile su savez za strateško djelovanje utemeljen na načelnom i stalnom dijalogu. Naš je osnovni cilj ubrzati međunarodno širenje programa umjetničkog odgoja. Želimo surađivati sa svim vladama, mrežama, odgojno-obrazovnim ustanovama, zajednicama i pojedincima koji dijele našu viziju.

Pozivamo UNESCO da izvrši zadaće radi kojih je osnovan pridružujući nam se u nastojanju da umjetnički odgoj postane središte programa održivog ljudskog razvoja i društvene preobrazbe.

U Lisabonu, 6. ožujka 2006.