Norah Morgan i Juliana Saxton: Učitelj u ulozi

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća

(Poglavlje iz knjige “Teaching Drama”, preveo: Vlado Krušić)

Ono najvažnije što učenici stječu kroz dramsko iskustvo jest bolje razumijevanje ljudskog ponašanja, sebe samih i svijeta u kojem žive. Taj rast razumijevanja, koji uključuje i promjene uhodanih načina razmišljanja i osjećanja, čini se glavnim ciljem dramskog odgojnog rada. (O’Neill, Cecily and Lambert, Alan, Drama Structures, str. 13, Hutchinson, London 1982.)

Igrajući ulogu sudionik vidi svijet očima nekog drugog i za to vrijeme ne pokazuje samo vanjske značajke te osobe, nego se također trudi shvatiti kako ta osoba razmišlja i osjeća.
Učenici igraju uloge u dramskoj igri, u vježbi ili kad uprizoruju tekst, a svi ti oblici često su dio šire strategije dramskog rada s ulogama u kojem se neki životni sadržaj koristi kao struktura koja učenicima omogućava istraživanje.
U dramskom radu s ulogama najučinkovitiji pedagoški postupak jest “učitelj u ulozi” gdje dramski pedagog u isto vrijeme sudjeluje u dramskom zbivanju, ali i nadzire što se događa s učenicima. Njegova najvažnija uloga jest da i dalje bude učitelj koji skrbi o disciplini i učenju, ali da istodobno učenicima, kad su spremni, dade mogućnost iskazivanja i odlučivanja.
Uzmimo kao primjer predškolsko dijete koje se u dramskoj igri pravi da je policajac koji upravlja prometom. Kad mu se približi majka ono iskoči iz uloge i kaže: “Vidi, mama, ja sam policajac”. Majka može odgovoriti na različite načine:

– “Ne, nisi. Ti si Ivica.” (Niječe ulogu.)
– “Pa jasno da jesi, milo moje.” (Povlađuje mu.)
– “A gdje ti je policijska kapa?” (Dodaje vanjske oznake “policajca”.)
– “Policajac prometom upravlja ovako.” (Pokazuje umijeće, ali ne i dodatna značenja pojma “policajac”.)
– “Gospodine, možete li mi reći kako da dođem do bolnice?”

U zadnjem odgovoru majka je također ušla u ulogu i na taj način:

– prihvatila zamišljenu situaciju, čime je dijete vratila u ulogu u kojoj je sad sadržana i određena profesionalna
odgovornost;
– dala važnost jeziku (službeni način izražavanja);
– dala važnost poslu-ulozi (“Gospodine”);
– pružila djetetu mogućnost da shvati kako policajac obavlja odgovoran i poštovanja vrijedan posao ne samo ravnajući prometom nego i pomažući građanima.

Ili drugi primjer, kad skupina šesnaestgodišnjaka u okviru dramskog zadatka u parovima vodi improviziran razgovor u kojem jedan učenik treba da s drugim obavi “službeni razgovor radi dobivanja posla vodiča ekspedicije”. Jedan par radi to prilično površno. Dramski pedagog im može reći: “Prestanite se zafrkavati , nego nastavite ili idite sjesti.” Ali može također ući u ulogu i reći: “Vođa ekspedicije ne želi da pothvat propadne zbog neuvježbane i nemotivirane ekipe. Ne trošimo li uzalud vrijeme razgovarajući s ovim kandidatom. Zašto se uopće prijavio za taj posao?” Igrajući ulogu pedagog je:

– vratio učenike u uloge;
– naglasio zadatak i dao važnost jeziku;
– obogatio građu i podsjetio ih na njihovu raniju motiviranost.

–~~~~~~~~~~~~–

Koji odnos spram učenika može zauzeti učitelj tijekom poučavanja?

Dramski pedagog poučava tako da je stalno uključen u zbivanje, nekad prikriveno, a nekad vidljivo. Odgojna drama nije predmet koji se može poučavati na daljinu, tj. bez nazočnosti učitelja. Dramski pedagog tijekom rada može zauzeti jedan od sljedećih odnosa prema učenicima:
Manipulator
To je uobičajen poučavateljski odnos kad učitelj učeniku iznosi podatke. Učenici su tada uglavnom fizički neaktivni premda slušaju (nada se učitelj!). Riječ “manipulator” u poučavanju ima negativne primisli, no mi je ipak prihvaćamo jer Oxfordski rječnik engleskog jezika lijepo kaže da ona označava “nekoga tko postupa ili rukuje s umijećem”.
Pomagač
To je odnos onih učitelja koji poučavaju predmete u kojima je praktičan rad učenika važna sastavnica učenja. Učitelj se kreće među učenicima nudeći pomoć ili pak oni dolaze k njemu kao spasiocu. “Pomagač” može značiti nekog tko čini stvari lakšima, ali njegovo osnovno određenje jest da “potiče i unapređuje”. Kao dramski pedagozi, prihvaćamo to kao naš cilj.
Ovlastitelj
Ovo je rjeđi, ali povijesno opravdan odnos pri kojem je učitelj uključen u rad kao netko tko uči zajedno s učenicima. “Ovlastitelj” (enabler) definiran je kao “onaj koji nekom omogućuje moć dajući mu oruđa za njezino sprovođenje”. U Velikoj Britaniji tzv. “ovlasni zakon” iz 1920. dao je anglikanskoj crkvi (u našem slučaju to je razredno odjeljenje ili dramska družina) određenu samostalnost, ali koju ograničava parlamentarni veto (kod nas je to učitelj i pravila igre). Kao dramski pedagozi prihvaćamo to kao osnovu naše filozofije.

Sva tri odnosa primjenjiva su u dramskom radu u razredu ili u dramskoj družini i mogu se učinkovito koristiti kroz rad u ulozi ili izvan nje. Svaki odnos u sebi sadrži i određeni status, tj. položaj na ljestvici moći koju učitelj ima nad učenicima. Tako uloga visokog statusa podrazumijeva veliku moć nad onima nižeg statusa, ali i veliku odgovornost i rizik za onoga koji s moći raspolaže. Srednji status omogućuje učitelju da dio vodstva prenese ili oduzme učenicima ukoliko se pokaže da im je stalo samo do povlastica, a ne i do odgovornosti koju vodstvo podrazumijeva. Nizak status, pak, izlaže učitelja opasnosti, osim ako već nije prethodnim radom osposobio učenike da budu svjesni posljedica svojih odluka i djelovanja. Kad ju se koristi s umijećem, uloga niskog statusa postaje odličnim sredstvom za unošenje napetosti u dramsko zbivanje bez narušavanja onoga što su učenici sami ostvarili.… Koji god status ili odnos dramski pedagog odabrao, on mora naučiti prepoznati smisaoni potencijal u pojedinim djelićima dramskog rada koji učeniku možda izgledaju sasvim beznačajni.

Koje su prednosti za učitelja u ulozi?

– Učitelj je unutar dramskog zbivanja i zajedno s učenicima promatra što se događa.
– Nadzire tempo i napetost, jer osluškuje unutarnji ritam rada.
– Može pružiti podršku i ohrabriti, istodobno održavajući komunikaciju otvorenom, pa tako svi mogu raditi u okviru dogovorenih pravila.
– Ima mogućnost učešća u zajedničkom otkrivanju i usvajanju novih spoznaja.

A tu su i prednosti za učenike kad je učitelj u ulozi:

– To im daje mogućnost da prihvate odgovornost, donose odluke i preuzmu vodstvo grupe.
– Imaju slobodu izražavanja stavova i gledišta, jer su zaštićeni i svojom ulogom.
– Pruža im uzbuđenje, jer se s povjerenjem mogu suprotstaviti učitelju. Na primjer:
“Iz uloge vlasnika trgovine kućnim ljubimcima mogao sam vam reći kako se osjećam dok sam se prepirao s vama kao ministrom zdravlja. A to je teško raditi ako ste vi učitelj i ako oni (učenici) mene slušaju kao mene.” (učenik, 10 god.)

–~~~~~~~~~~~~–

Tipovi uloga za učitelja u ulozi

Ako u kazalištu pitate glumca koju ulogu igra on će vam najvjerojatnije odgovoriti dajući vam ime, a ne funkciju lika, pa će reći: “ Igram Henrika V.”, a ne će odgovoriti: “Igram onog glavnog.”. U odgojnoj drami funkcija uloge je važna kako za dramske međuodnose tako i za poticanje učenja. U raščlambi što slijedi opisujemo devet tipova učiteljskih uloga, skupa s njihovim prednostima, nedostacima i mogućnostima koje otvaraju učenju.

1. Uloga: Vlast
Status: visok
Odnos: Manipulator
Opis: Učitelj je “glavni”, ima sve ovlasti i vidljivo sve nadzire. On je “onaj koji zna” i učenici su toga svjesni.
Prednosti: Budući da je slična uobičajenoj učiteljevoj ulozi, ova uloga učitelju pruža lagodnost, a učenicima sigurnost. Učitelj lako nadzire tempo i napetost. Moguće je ipak unutar uloge stvoriti odnos u kojem je vlast na kratko prepuštena učenicima kako bi se vidjelo s kolikom odgovornošću će je koristiti.
Nedostaci: Učenici nemaju puno mogućnosti preuzimanja odgovornosti ili donošenja zajedničkih odluka. Teško će se među njima pojaviti vođa osim ako učitelj ne prepusti vlast. Uvijek postoji opasnost od “svrgavanja kralja”. Napetost se često nalazi u zbiljskom prije nego li u zamišljenom svijetu….
Mogućnosti učenja: Govorno umijeće; otkrivanje pravila igre; upoznavanje vlasti u raznim vidovima. Vlast može primati nove obavijesti, čime se učenici na jednostavan način mogu uključiti u objašnjavanje, pokazivanje, predlaganje, savjetovanje, obranu vlastitih prijedloga itd.
Primjeri u zamišljenim situacijama:

Kraljevstvo: Kralj/Kraljica
Svemirski brod: Zapovjednik
Bolnica (kirurški odjel): Glavni kirurg
Samostan: Nadstojnik/Nadstojnica

2. Uloga: Zamjenik glavnog
Status: srednji
Odnos: Manipulator, Pomagač, Ovlastitelj
Opis: Učitelj je “posrednik”, “onaj koji ne zna, ali može saznati”. Nema vidljivu vlast, ali se može obratiti višim vlastima za upute.
Prednosti: Prilagodljivost uloge dopušta učitelju da u bilo kojem trenutku, ovisno o situaciji, prepusti ili preuzme vlast. Zaštićen je od “svrgavanja”, jer s razredom dijeli problem. Učenici moraju sami donositi neke odluke i preuzeti dio odgovornosti. Postoji mogućnost da se među njima pojavi vođa. Nadzor tempa i napetosti još je uvijek u rukama dramskog pedagoga. Napetost je pretežno u zamišljenom svijetu.
Nedostaci: Ima ih nekoliko, ali učitelj mora izbjegavati preuzimanje potpune vlasti ili pak dopustiti razredu da ga prisile da preuzme ulogu vlasti koja odlučuje.
Mogućnosti učenja: Primjereni jezik; umijeće rješavanja problema; nezavisno razmišljanje; govorno umijeće; svijest o umijeću postavljanja pitanja; važnost donošenja pravih odluka.
Primjeri:

Kraljevstvo: Kancelar
Svemirski brod: Prvi časnik
Bolnica: Viši liječnik
Samostan: Viši član vijeća (blagajnik, zborovođa)

3. Uloga: Jedan iz družine
Status: nizak
Odnos: Ovlastitelj
Opis: Učitelj ne raspolaže vidljivim ovlastima, ali nadzor održava pitanjima i prijedlozima. Ne zna ništa više od učenika, ali za razliku od “zamjenika zapovjednika” “ne zna točno” gdje dobiti obavijesti i kome se obratiti. Njegova gledišta nemaju veću težinu od učeničkih. U svom govoru obilato koristi “mi” i “nas” i govori o “našim” planovima.
Prednosti: Učitelj je ravnopravan s učenicima i predlaže i pita kao jedan od njih. Učenike se može navesti da donose odluke, preuzmu odgovornost i vodstvo. Učitelj svojim pitanjima još uvijek nadzire tempo i napetost. Učenici imaju prilike vidjeti učitelja u drukčijem svjetlu. Napetost je napola u zbiljskom i napola u zamišljenom svijetu.
Nedostaci: Učitelj mora biti siguran (u učenike, ali i u sebe) kako bi zadržao nadzor. Mora pokazati da poštuje vlast vođe kojeg učenici izaberu ili koji sam odluči preuzeti odgovornost. Učitelj mora biti spreman prihvatiti što učenici ponude. To je hod po užetu bez zaštitne mreže.
Mogućnosti učenja: Učenici se uče umijeću slušanja, postavljanja pitanja i rješavanja problema. Mogu upoznati poteškoće u suradnji s vlastima i naučiti važnost međusobna slušanja, izbora pravog vođe i donošenja pravih odluka.
Primjeri:

Kraljevstvo: Dvorjanin
Svemirski brod: Astronaut
Bolnica: Liječnik ili medicinska sestra
Samostan: Mlad, tek zaređen posvećenik ili opatica

4. Uloga: Bespomoćnik
Status: vrlo nizak
Odnos: Ovlastitelj
Opis: Dramski je pedagog sada u rukama, a ponekad i na milost i nemilost učenika. On traži njihovu pomoć i “nema pojma”. Da bi mogao saznati, ovisi o njima. Njegova pitanja i komentari mogu usmjeriti pažnju razreda prema iznalaženju ključa za rješavanje problema. Ima svoju osobnost i načela, pa može nešto i odbiti govoreći: “Mislim da to ne mogu napraviti”.
Prednosti: Odgovornost, odlučivanje i vodstvo sad su na učenicima, premda učitelj ni u jednom trenutku ne gubi nadzor nad disciplinom. On može iznutra procijeniti sposobnosti razreda. Napetost je jednu četvrtinu u zbiljskom svijetu i tri četvrtine u zamišljenom.
Nedostaci: Kao i kod uloge br. 3 učitelj mora biti siguran u razred, u sebe i u međusobni odnos. Često je teško obuzdati vlastito znanje, a uloga mora biti takva da zahtijeva pažnju ostalih učenika.
Mogućnosti učenja: Učenici razvijaju umijeće govora, postavljanja pitanja i rješavanja problema. Mogu postati svjesni svojih vrijednosti, posljedica svog djelovanja na druge osobe, važnosti davanja jasnih uputa i odgovarajućih obavijesti te neverbalnih znakova.
Primjeri:

Kraljevstvo: Sluga
Svemirski brod: Pitomac
Bolnica: Pacijent
Samostan: Sjemeništarac / Novakinja

–~~~~~~~~~~~~–

5. Uloga: Vlast suprotstavljena skupini
Status: visok
Odnos: Manipulator (vidljivo), Ovlastitelj (skriveno)
Opis: Razlikuje se od uloge pod br. 1 po tome što učitelj nije vlast nad skupinom, već predstavnik neke druge skupine i u tom svojstvu im se suprotstavlja. Učenici moraju poznavati pravila dramske igre. Izbor uloge mora biti primjeren! (Tako “Svemirac” u samostanu može izazvati krive poteškoće, ali “Sretni dobitnik na lutriji” koji ulazi u priču o Pepeljugi da bi uzeo svoju nagradnu bundevu ima šanse!
Prednosti: Učenici se brinu o sebi. Učitelj može povećati ili smanjiti pritisak, prema procjeni. Može izazvati i pojedinca i cijelu skupinu. Napetost je u zamišljenom svijetu.
Nedostaci: Kroz ulogu visokog statusa učitelj mora osjetiti sposobnost učenika da rade kao jedinstvena grupa kao i sposobnost da prihvate vođu koji se pojavi. “Svrgnuće” je moguće samo ako se pravila igre ne poznaju ili ne prihvaćaju.
Mogućnosti učenja: Uporaba umijeća govora, postavljanja pitanja i raspravljanja. Upoznaju što znači raditi pod pritiskom, poštovati vlastiti i suprotstaviti se tuđem autoritetu. Mogu postati svjesni nužnosti prihvaćanja vlasti za dobro čitave grupe te poteškoća pri uporabi jezika kad se radi pod pritiskom.
Primjeri:

Kraljevstvo: Republikanac
Svemirski brod: Biće iz svemira
Bolnica: Povjerenik koji obavlja inspekciju
Samostan: Biskup

6. Uloga: Vražji odvjetnik
Status: visok
Odnos: Manipulator
Opis: Učitelj je član skupine, ali dovodi u pitanje njihove odluke pretežito tonom glasa, grimasama i tjelesnim držanjem. Njegovi izazovi moraju biti snažni i mora biti spreman da te izazove potkrijepi.
Prednosti: Slično kao pod br. 5 kad je grupa izložena pritisku. Ova uloga daje priliku razredu da brani svoje ideje i odluke, zatim da se pojave vođe te da se stvori jaka odanost cilju.
Nedostaci: Kao i pod br. 5, ali učitelj mora biti siguran da njegovo protivljenje neće dovesti do rasapa razreda i do prihvaćanja njegovih prijedloga, čime bi se preobrazio u Vlast. Učitelj mora uvjeriti ostale da mu je uloga logična i njegovi nagovori pošteni te da ima pravo pripadati grupi.
Mogućnosti učenja: Kao i pod br. 5, ali s malom razlikom, budući da je učitelj član skupine prihvaćen bona fide (u dobroj vjeri). Ta vrsta pripadnosti dopušta mu da postavlja lična pitanja i daje osobne komentare o stavovima i raspoloženjima pojedinaca.
Primjer:

Kraljevstvo: Buntovnik
Svemirski brod: Astronaut koji je izgubio vjeru u svrhu putovanja
Bolnica: Kirurg s novom tehnikom operiranja
Samostan: Nadzornik sjemeništaraca / Nadzornica novakinja

7. Uloga: Odsutan
Status: srednji
Odnos: Ovlastitelj
Opis: Učitelj može biti u bilo kojoj od uloga br. 1,2,3 ili 6, dolazeći kao netko iz grupe tko je neko vrijeme izbivao i “ne zna što se događa”, pa od učenika skuplja obavijesti o tome što se dogodilo za vrijeme njegova izbivanja. Primjerice: “Što ste odlučili dok me nije bilo?” Zapamtite da učitelj zapravo ne napušta prostor, ali je izvan uloge i neupadljiv. On može ali i ne mora čuti što učenici namjeravaju.
Prednosti: Daje mogućnost usporavanja rada grupe koja je sklona akciji. Ova uloga nudi više od puke mogućnosti da se provjeri pamćenje. Dijalog, potican odgovarajućim učiteljevim pitanjima, može postati razmišljanje o tome što se događa.
Nedostaci: Učitelj mora prihvatiti obavijesti učenika čak i onda kad zna da one nisu točne i mora potisnuti svoje znanje o tome. Može ipak sumnjičavo pitati: “Jeste li sigurni?” ili “Slažete li se svi?”
Mogućnosti učenja: Učenici vježbaju umijeće govorenja i poučavanja. Stječu iskustvo prepričavanja i opisivanja događaja, ponovno proživljavaju što se dogodilo, razmišljaju o tome i o posljedicama. Osnažuju skupne odluke, podupiru druge u skupini.
Primjeri:

Kraljevstvo: Križar koji se vratio iz Svete zemlje
Svemirski brod: Nadzorna služba koja provjerava izvješće
Bolnica: Stari kirurg u prvoj posjeti odjelu nakon umirovljenja
Samostan: Netko tko je novicijat prošao u drugom samostanu

8. Uloga: Vlast izvan zbivanja
Status: visok / srednji
Odnos: Pomagač
Opis: Učitelj obično u ulozi službenika koji je na usluzi grupi, ali poticaj dolazi od njih. On je tu da pruži traženi savjet i da skrbi da, kad se radi u manjim grupama, sve one rade u istom smjeru.
Prednosti: Učitelj je promatrač, ali može nadzirati akciju suprotstavljajući se prelaganim rješenjima i skrbeći da svi članovi budu zaposleni i uključeni u dramsko zbivanje.
Nedostaci: Učitelj gubi nadzor nad učenjem ako se učenici, u slučaju da ga ne trebaju, zatvore u vlastitu dramsku igru. Često je teško učitelju uključiti se u takvu situaciju bez posezanja za ulogom Vlasti.
Mogućnosti učenja: Učenici vježbaju umijeće slušanja, govorenja i tehničkog izražavanja. Stječu iskustvo samostalnog učenja, zatim učenja od suučesnika kao i to kako učinkovito koristiti vlast.
Primjeri:

Kraljevstvo: Komornik (Dvorski upravitelj)
Svemirski brod: Koordinator
Bolnica: Upravitelj
Samostan: Časni otac /Časna majka

9. Uloga: Sporedna uloga
Status: visok / srednji
Odnos: Pomagač
Opis: Ovdje učitelj nema posebnu ulogu osim kao netko tko ima pravo biti tu i postavljati pitanja. Prvenstveno se koristi da pomogne učenicima izgraditi osnovnu situaciju, a ponekad i za nadzor kad se radi o manjim skupinama i kad učitelj želi znati što se događa.
Prednosti: Zbog neodređenosti uloge čini se da učitelja ne zanimaju naročito glavne dileme situacije, pa se javlja prilika za izražavanje osobnih razmišljanja i raspoloženja. Uloga omogućava produbljivanje razumijevanja zbivanja te njegovo usporavnje i to bez potpunog ulaženja u ulogu. Učenici mogu utjecati da učitelj potpunije uđe u ulogu ako bi to bilo potrebno, ali oni općenito prihvaćaju njegove intervencije bez pretjerana ispitivanja “tko je on zapravo”.
Nedostaci: Ako učitelj nije pažljiv u biranju načina ispitivanja može doći do zabune. Tada se pretvara u ispitivača. Učitelj može oslabiti koncentraciju ako ne upozori skupinu da će im se pridružiti u ulozi. Učitelj ne smije biti uhvaćen bez odgovarajuće uloge, jer se čitavo dramsko zbivanje može za čas pretvoriti u: “Što ovaj uhoda ovdje radi?”
Mogućnosti učenja: Vježbanje umijeća govorenja kroz slušanje i odgovaranje na pitanja. Stjecanje iskustva građenja zajedničke odanosti izvršenju zadatka kroz učiteljeva pitanja. Mogu postati svjesni neophodnosti igranja i zadržavanja uloge.
Primjeri (Izbor uloge ovisi o dramskoj radnji, a ovdje naznačujemo neke uloge kao prijedloge):

Kraljevstvo: Putujući pjevač, Glasnik, Dvorjanin
Svemirski brod: Ako su učenici u svemirskom brodu, onda se ne možete tek tako odjednom pojaviti! Svoju “sporednu ulogu” možete odigrati i sa zemlje, kao Radio-operater, Novinar ili Statističar.
Bolnica: Recepcionar, Službenik, Sestra, Čistačica
Samostan: Ispovjednik, Vanjska sestra koja održava kontakt s vanjskim svijetom u vrlo strogom ženskom redu,
Brat laik

–~~~~~~~~~~~~–

Koja pitanja učitelji najčešće postavljaju?

Što će se dogoditi ako me učenici prestanu promatrati kao učitelja?

– Je li to loše ako učenici upoznaju i druge vidove vaše ličnosti?
– Ako je disciplina ono što vas brine, izaberite ulogu u kojoj će biti logično da održavate disciplinu. No učenicima može biti teško razdvojiti vašu dramsku ulogu od učiteljske: zato im ponovno recite: “Ja sam sad u ulozi.”
– Učenike treba postupno upoznavati s “učiteljem-u-ulozi”. Dakako, ako započnete s Bespomoćnikom oni bi to mogli iskoristiti!
– Odredite jedan stolac kao mjesto koje znači “izvan uloge”. Recite im: “Ja ću zajedno svama sudjelovati u dramskoj igri. Kad sjednem na ovaj stolac želim da prekinete igru. To znači da s vama želim razgovarati kao vaš učitelj.” ( O’Neill, Cecily and Lambert, Alan, Drama Structures, str. 13, Hutchinson, London 1982.)
Ovaj tihi znak za rad izvan uloga posve je različit od udarca u bubanj ili uzvika “Stanimo!” ili “Zaledite se!”, koje vjerojatno poznajete iz nekih igara. Vrlo često već samo kretanje od “dramskog prostora” do stolca i natrag u dramski prostor daje učenicima vremena da se prenesu iz zamišljene igre u “zbiljski” svijet.

Ja ne znam glumiti. Kako da preuzmem ulogu?

– Molimo vas, nemojte glumiti! Učitelji moraju imati na pameti da učenici nisu njihovi gledatelji. Niste važni vi kao predstavljač ili zabavljač, nego učenje koje vaša uloga može potaknuti.
– U igranju uloge od vas se jednostavno traži da predstavljate nečiji stav ili svjetonazor. Ono što je važno jest unutrašnja komunikacija.

Kad počnem igrati ulogu, moram li sasvim zaboraviti na svoje “ja” i uživjeti se u lik?

– Naravno da ne! Vi niste profesionalni glumac! Vaše oči i uši moraju pratiti ono što se zbiva, kako vrijeme prolazi i ostvaruju li se odgojno-obrazovni zadaci.

Kako ulazim u ulogu?

– Važno je da i vi i učenici na jasan način započnete dramski rad s ulogama.
“Mislim da smo spremni. Izaći ću za trenutak, a kad se vratim, s vama ću razgovarati kao netko drugi i tako će naša igra započeti.”
Izlazak unosi malu napetost, a ako do tog trenutka uloga učitelja nije bila spomenuta, ta će napetost dodatno biti povećana osjećajem tajanstvenosti.
– Zapamtite da kad ste u ulozi sve se odvija u sadašnjem vremenu. Sve što se događa vama i učenicima događa se sada i ovdje.

Ako sam u ulozi, kako mogu vršiti naknadnu ocjenu obavljena rada?

– Iskustvo će vam pokazati da se vrlo lako možete prisjetiti što ste radili i što ste rekli. Planirajte vrijeme za bilješke poslije sata. Naknadna zajednička analiza s učenicima, kroz ulogu ili izvan nje, često je dobar način da potvrdite svoje dojmove.

Smijem li izaći iz uloge, a ostaviti učenike u ulozi?

– Jasno da smijete, i to je neki put dobro napraviti. Možda vam se učini da je dobro pustiti razred da sam radi, pa da vidite hoće li moći sami strukturirati dramsko zbivanje. Možda poželite promijeniti vašu ulogu ili si dati vremena da razmislite kamo dalje. Koji god bio razlog, imate nekoliko načina kako izaći iz uloge, npr. govoreći: “Moram sada ići. Čekaju me drugdje.”, ili tako da u ulogu uključite razlog za odlazak: “Odnijet ću vaš odgovor vlastima.”

Ja sam samo jedan. Kako da mijenjam svoje uloge, a da ne zbunim učenike?

– Nije li to zapravo bit dramske igre? Teškoće će nastati ako promijenite samo “vanjski” izgled uloge, dok i dalje zadržavate isti unutrašnju stav, ili, pak, očekujete isto poštovanje. Kad prvotna uloga više ne odgovara, potrebno je uzeti novu. Učenici će bez teškoća prihvatiti promjenu uloge ako jasno naznačite da je došlo do promjene. Učenici ostaju zbunjeni kad učitelj ulogu Vlasti zamijeni ulogom Odsutnog, a onda im kaže: “Ne, ne. Pogriješili ste.”
– Ako znate koju vrstu učenja potičete promjenom uloge, nećete imati nikakvih teškoća.

Kako mijenjam ulogu?

– Tako da kažete: “Sad ću promijeniti ulogu. Sad ću otići, a kad se vratim bit ću…” ili “Već ćete pogoditi tko sam.”
– Napuštanjem igraćeg prostora: “Još ćete vi čuti za mene!” i odmah se vraćajući: “Tko god to bio, nije baš dobro raspoložen! Što se to dogodilo?”
– Za sobom možete ostaviti nešto što je koristila vaša prethodna uloga. To može jednostavno biti simbol ili naznaka ovisno o “težini” uloge, ili to možete naglas spomenuti: “Pogledajmo popis kraljičinih zahtjeva.”

Kada prekidam dramski rad u ulogama?

Učitelj, a ne zvono, odlučuje kad prestaje rad. Ali prekid ne pada uvijek na kraju sata.

Prekid usred sata
Učitelji, baš kao ni radijski najavljivači, ne vole “muk u eteru”. Oni bi radije da se nešto događa, čak i ako to ničemu ne vodi. Neiskusni dramski pedagozi “pucanje” dramskog zbivanja usred sata često smatraju dokazom osobna neuspjeha. Ali u dramskom radu učitelj i učenici zajednički dijele odgovornost za nj. Učenici moraju imati povjerenja u učiteljev profesionalni osjećaj koji će mu reći kada da prekine dramsko zbivanje, a to bi moglo biti zbog sljedećih razloga:

– kad je potrebno obaviti pregled učinjenog prije nego što se krene dalje,
– kad ste koristili neodgovarajuću strategiju, aktivnost ili postupak,
– kad niste zadovoljni razinom učinjenog,
– kad ste ostvarili ciljeve vježbe,
– kad se nema više što otkriti i naučiti u zadanoj situaciji (Neki put je vrlo teško prekinuti zbog ovog razloga, kao što nam se često događa da kad stvari dobro teku i mi poželimo u njima uživati i opustiti se. Ali ne smijemo se tome prepustiti!),
– kad je vanjska akcija (zaplet, radnja) potisnula unutrašnji smisao,
– kad niste sigurni što se događa (“Dajte, stanimo! Da vidimo što smo napravili.”),
– kad igranje uloga nije učinkovito (Tada je mnogo bolje jasno i vidljivo izaći iz uloge i reći: “U redu. Stanimo na trenutak.”, nego li se besmisleno siliti pod svaku cijenu.),
– kad ima izgleda da se raspadajući dramski rad u ulogama može pretvoriti u zanimljivu zajedničku raspravu o sadržaju i temama dramskog sata.

Važno je da razvijate svoju osjetljivost. Iako nije velika šteta ako stvari koje dobro teku pustite da teku i dalje, pravilo dramskog rada s ulogama nalaže da je bolje skratiti nego se opustiti.

Prekid na kraju sata
Svaki dramski sat trebao bi imati istu strukturu kao i dobro napisan dramski komad, ali to je ponekad teško ostvariti u dramskom radu s ulogama. Dramski pedagog tada može, na primjer, reći: “Što bismo mogli napraviti da dobijemo osjećaj kako smo za danas završili?” Ili: “Kamo ćemo krenuti na sljedećem dramskom satu?”

Kako da završim dramski rad s ulogama?

– Neki put će dramski rad s ulogama posve prirodno završiti, čime ćete biti zadovoljni i vi i učenici.
– Ponekad, zbog ovog ili onog razloga, poželjet ćete prekinuti dramski rad. Tada možete:
a) Upitati učenike: “Koji nam prizor treba kako bismo završili naš rad? Ili: “Što se mora dogoditi da bismo saznali kako stvari stoje s ovim ljudima?”
b) Zamoliti ih da pojedinačno ili zajednički napišu kraj priče.
c) Povezati glavne točke priče i predložiti zaključak kao poticaj razmišljanju o sadržaju dramskog rada.
Važno je uočiti kad je dramski rad s ulogama dovršen, tj. kad nema više ničeg novog što bi učenici mogli naučiti, ili kad su vaši ciljevi postignuti (ali ne prije nego što su sami učenici zadovoljnim svojim učinkom!). Isto tako, rad treba okončati ako su učenici izgubili zanimanje za temu.

Kako da postupam s onim što mi učenici ponude kroz dramski rad?

– Prije svega, trebali biste znati zašto ste odabrali određenu ulogu.
– Prethodno ste razmislili i ponešto saznali o ulozi koju ste izabrali, prema tome jasna vam je njezina društvena i profesionalna pozadina.
– Dok ste u ulozi, vi zaista pažljivo slušate što vam učenici govore (a ne razmišljate nestrpljivo što učiniti kako bi se u sljedećem trenutku dogodilo nešto prekrasno!).
– Uopće nema razloga da ne kažete: “Nisam siguran što ćemo sljedeće raditi. Ima li itko prijedlog?”
– Sasvim je u redu ako izjavite: “Morat ću razmisliti o tome za trenutak.” I onda to i učinite. Učenici su često iznenađeni i zanima ih gledati kako njihov učitelj razmišlja!
Učenici često bolje od njihova dramskog pedagoga znaju kako svladavati poteškoće i vole tražiti rješenja. Ne postoji pravilo u dramskom radu da učitelj mora znati sve odgovore, a osim toga uloga “onoga koji ne zna” predstavlja odličan poticaj za učenje.

Kako dramsku igru uloga smjestiti u nastavni program?

Pogledajte u nastavni plan. Naše nam iskustvo govori da se njime propisuje što se poučava, ali ne i kako poučavati. Dramski rad s ulogama jedan je od načina kako se mogu poučavati ona područja nastavnog programa u kojima je upoznavanje međuljudskih odnosa najvažniji odgojno-obrazovni zadatak. Ako ste učitelj koji vjeruje da su zamisli, ideje, stvaralačka rješenja i implikacije vrijedne sastavnice poučavanja i učenja, tada dramski rad s ulogama ne možete zaobići u svom radu. Činjenice i datumi lako se mogu uklopiti u ovu vrstu poučavanja, jer tada iza njih stoji iskustveni sadržaj na koji se učenici mogu osloniti.

–~~~~~~~~~~~~–

Poteškoće s razredom kad je učitelj u ulozi

Uloga je snažan medij. Postoje, međutim, i neki opći obrasci ponašanja koje učenici mogu preuzeti i koji dramskom pedagogu stvaraju poteškoće. To može biti slučaj s pojedincem, grupicom ili čitavim razredom.

“Špageti-vestern”
To se događa kad grupu ili pojedinca zanima samo zaplet, radnja: “A onda… a onda… a onda…” Najčešće je to slučaj kad se učenici tek počnu upoznavati s odgojnom dramom. Oni su svi odgojeni na tv-programima u kojima je najvažniji isključivo zaplet, ili na računalskim igrama u kojima je važna isključivo akcija. Oni misle da je bit dramskog rada u tome što se događa. Učitelj mora zadovoljiti takvo očekivanje, ali mora također naći načina da uspori akciju ispitujući svaku epizodu, kao i ono između epizoda. Bit dramskog rada je u onome zašto se nešto događa….

“Svrgnimo kralja”
Ova se uloga obično iskazuje kroz nekakvo vrlo dramatično događanje koje obično iznenadi i učitelja i ostale učenike.
Primjerice, u bajci Cvilidreta Dvorski upravitelj (učenik) iznenada dobiva srčani napad. Mogući razlog za to može biti što taj učenik misli da se od njega očekuje da “nešto napravi” (kao u “špageti-vesternima”). U takvoj situaciji možete učenicima postaviti pitanje u kojem smjeru žele ići: “Stanimo. Koji ćemo problem rješavati: Kraljice koja se mora odreći svog djeteta, ili ćemo ispitati zašto se Dvorski upravitelj onesvijestio?”
U dramskoj igri Tvornica Vođu smjene (učitelj) radnici izbace iz tvornice. Razlog tomu može biti i to da (tko zna zašto!) “pokažu učitelju”. Očito vas učenici ne žele u tom času. Eto prilike da otkrijete jesu li u stanju sami rješavati probleme: “Stanimo. Sada kad više ne vjerujete Vođi smjene, jeste li razmislili kako ćete riješiti problem otpuštenih radnika?” Zapamtite da u tom času nikako ne kažete: “sada kad više ne vjerujete meni.”
U dramskoj igri Izbjeglice grupica učenika napadne izbjeglice i sve ih pokosi, i time je zapravo za “poginule” dramska igra završena! Mogući razlog može biti da je učenicima dosadno, ili su izgubili smjer pažnje i željni su akcije. Treba saslušati i napadače i napadnute: “Stanimo. Hoćemo li pokušati shvatiti kako je to kad se domovina mora potajno napustiti? U tom slučaju poništit ćemo ono što se dogodilo. Ili želimo saznati kako vanjska prisila dovodi do raspada skupine? U oba slučaja moramo se vratiti u vremenu.”

Monopolizator
To može biti učenik ili grupica učenika, a oblici ispoljavanja mogu biti sljedeći:
a) Pojedinac koji odmah shvaća situaciju i ulazi u ulogu prije svih. Učitelj ga ne smije ignorirati ili obeshrabriti. Takvog se učenika može smiriti, ali se njegova važnost mora i dalje uvažavati, npr. u ulozi: “Ti si očito vođa grupe, ali ja želim čuti i ostale.” Ili izvan uloge: “Ne rasipaj prebrzo svoje ideje. Pričekaj malo i gledaj što se događa.” Ako sadržaj to dopušta, Monopolizatora možete izdvojiti na način da za ostale i nadalje bude “heroj”, npr. da bude ušutkan zbog svojih uvjerenja.
Važno je da i Monopolizator i cijela skupina imaju mogućnost sudjelovanja. Onaj prvi će otkriti da i ostali mogu štošta, a ovi drugi pak moraju dobiti priliku da ponesu dio odgovornosti za dramski rad.
b) Netko tko želi privući pažnju jer nije omiljen. Često će se razred sam pobrinuti za nj umjesto vas! Oni u dramski rad uključuju svoje osobne osjećaje. Npr., skupina učenika u ulozi stručnjaka istražuje uzroke općeg pomora jednog sela. Ali jedan učenik tvrdoglavo napušta važan dogovor i odlazi lunjati među zamišljena mrtva tijela. To je zasmetalo ostale, ali su našli rješenje unutar dramskog zbivanja: odlučili su ga staviti u karantenu, uz obrazloženje da se mogao zaraziti u dodiru s mrtvim tijelima u trenutku kad se još ne znaju razlozi smrti. Učitelj ga je ostavio tako neko vrijeme, a onda ga je opet uključio kad je dramska radnja krenula dalje.
Ako, međutim, razred ne može riješiti ovakav problem unutar dramske igre, to mora učiniti učitelj. Evo nekih prijedloga:
– Dajući uputu kroz ulogu ili izvan nje može zaposliti učenika u ulozi koju će smatrati važnom, ali koja mu neće dati prilike da ometa ostale, npr. uloga Mačonoše u bajci ili priči koja se događa na dvoru.
– Sparite ga s učenikom dovoljno snažnim da izdrži njegovu neomiljenost. Svakako tom učeniku odajte kasnije nasamo priznanje za ono što je učinio.
– Razgovarajte s učenikom. On sam često zna rješenje problema i samo mu treba vaš poticaj i savjet.
– Dramski rad je zajednički rad. Ako učenik nastavi odvlačiti pažnju, možda je najbolje za sve, uključujući i njega, dogovoriti premještaj.

Komedijaš
To je onaj, ili oni, koji svaku situaciju pretvaraju u komediju, jednom kroz dramsku igru, drugi put kroz vanjske komentare ili radnje. Možda je učenik razredni zabavljač te tako naprosto obavlja svoju razrednu ulogu, ili želi biti u središtu pažnje, ili mu je naprosto dosadno.
Komedijaš mora biti dobar zabavljač da bi bio uspješan i on je pod stalnim pritiskom da održi svoju ulogu. On postaje problem onog časa kad njegova zabavljačka uloga prevlada onu dramsku. Evo najboljeg primjera:
Učitelj: “I gdje si našao tajnu poruku?”
Učenik: “U gospodaričinu ormaru, gospodaru.”
ili
Učitelj: “A kako si otvorio ladicu?”
Učenik: “Alatom mog gospodara, vaša visosti.”
To je sjajna šala i zato: “Stanimo i smijmo se!”, a onda nastavimo. Ne prelazite preko toga, jer ćete se svi opet početi smijati na istom mjestu. S druge strane, smiješnu repliku može prihvatiti učitelj u ulozi ponovno naglašavajući ozbiljnost sadržaja: “Čini se da nisi svjestan ozbiljnosti situacije.”
Ako je Komedijaš jedina uloga koju je učenik u stanju igrati, morat ćete s njim nasamo porazgovarati i potaknuti ga da pokuša drukčije uloge i ne zaboravite ukoriti razred ukoliko očekuju od njega da i nadalje bude zabavan i ako ga potiču na to: “Mislio sam da smo se dogovorili kako ćete se ponašati odraslo.” Ne zaboravite učeniku pružiti punu podršku kad pokuša zaigrati neku drugu ulogu

Kvaritelj
Za razliku od prethodnika, ovaj pokušava onemogućiti dramski rad. On će to nastojati izvana, ne sudjelujući u dramskom radu nego dajući izvana komentare na račun ostalih. Rješenje može biti: “Van! Očito te ne zanima ili nisi spreman za rad.” On to može raditi i iznutra, na prvi pogled prihvaćajući ulogu i situaciju, ali ono što govori i čini nema veze sa sadržajem. Odgovor može biti: “Van! Još nisi dovoljno zreo.” U oba slučaja omogućite mu lak povratak u igru dodajući: “Kad si spreman, možeš nam se pridružiti.”…
Ne budite blaži u ovakvim situacijama nego što biste bili u nekom drugom nastavnom predmetu. Vi poučavate tridesetak učenika i ako jedan unosi nered, riješite ga se privremeno i odgajajte ostale…

Glumac
To je učenik koji je pohađao glumački tečaj i igrao u mnogim predstavama, pri čemu je težište bilo na vanjskoj izražajnosti. On pokazuje “kako to treba izvesti”. Vidimo ga, također i čujemo, kako ispravlja suučesnike. On očekuje predstavu i nastup i prezire rad u ulogama jer mu se čini besmislenim. Ovakvi učenici mogu biti problem jer se pretvaraju u kritičare i režisere u krivo vrijeme.
Rješenje može biti:
– Ne obraćajte pažnju na njegovo “kako to treba izvesti” i nadajte se da će i učenici shvatiti kako to nije ono što se od njih traži.
– Podsjetite učenika da je ovo drukčija vrsta iskustva i da svoju “stručnost” mora dokazati na drugi način. Za ovo je potrebno mnogo takta, upornosti i čvrstine.
– Mrtvi-hladni recite mu da ne vjerujete onom što ste vidjeli ili čuli i da čak profesionalni glumci moraju puno raditi kako bi našli svoj osoban način da izraze istinu.

Nadareno dijete
To je prirodni igrač uloga kojeg resi ukus i sposobnost da napravi prave izbore, a isto tako ima i moć da nam ih učini vidljivima. On intuitivno zna što učiniti i to radi tako lako da često nije zadovoljan izazovom koji je preda nj stavljen. Budite zahvalni i nađite mu prave izazove. Nemojte jednostavno prenijeti odgovornost za dramsko zbivanje na njega i prekrižiti ruke….

Stidljivo dijete
Takav učenik na prvi pogled ne učestvuje. To je stoga što je previše stidljiv ili se boji sudjelovati u dramskom radu. Moguća su sljedeća rješenja:
– Nađite mu priliku za sudjelovanje: postavite mu neko jednostavno pitanje, ponudite mu ulogu, ponašajte se kao da sudjeluje.
– Uklonite mu nelagodu smještajući ga tako da nemate očni kontakt. Budite blizu, ali ga ne gledajte!
– Kad sudjeluje u radu, odajte mu priznanje, ali ga ne hvalite previše.
Dijete koje ne može razlikovati zbiljski od zamišljena svijeta
Uglavnom su to jako mladi ili emocionalno nezreli učenici koji zadržavaju svoju ulogu dugo nakon svih drugih. Blago ga upozorite da su svi već izvan uloge i naročito pazite da mu date vremena za analizu i razmišljanje o tome što je bilo.

Tiho dijete
Takvi su učenici tihi jer:
– Ne znaju da je to dramski rad te da mogu i da se od njih očekuje da sudjeluju.
– Dosadno im je. To znači da ste izabrali nešto što im ne predstavlja izazov, ili pak previše insistirate na strategiji i tehničkom postupku.
– Ne razumiju. To znači da je ili sadržaj pretežak ili je “igra za učitelja” prevladala nad “igrom za njih same”.
– Ne vide logiku razvoja dramskog zbivanja.
– Neugodno im je, budući da su gurnuti u ulogu bez dovoljno pripreme ili vježbe (to naročito vrijedi za starije učenike).
– Sadržaj je preblizu zbilji, pun primisli na nju, npr. kad treba odigrati majku.
– Sadržaj je predaleko od njihova iskustva, pa ne znaju dovoljno o njemu, a jasno im je da dramski rad ne smije biti patvoren.
– Vide učiteljevo “glumljenje” ili “preglumljivanje”, pa se osjete nelagodno, jer im to ne djeluje istinito.
– Učitelj je dobar igrač uloga, ali im, u želji da ih potakne, ne ostavlja prostora za njihov doprinos. Oni tada preuzimaju jedinu preostalu ulogu: onu “publike”.
– Umorni su. Igranje uloga traži veliku posvećenost radu i ponekad ih tempo rada iscrpi. Vi kao učitelj morate to prepoznati i pronaći drugi način rada. Zapamtite da učitelj nikad nije umoran, bolje reći, nikad ne pokazuje da je umoran, osim dakako ako je u ulozi, te ako odluči bilo kojoj od ranije nabrojanih učiteljskih uloga dodati pridjev “umoran”.
Bilo koji od gornjih razloga može se odnositi kako na pojedinca tako i na grupu, ali tihi pojedinac unutar neke vrlo živahne grupe može itekako biti uključen, a odgovornost je učitelja da to prepozna.

Molite Boga da se svi nabrojani problematični slučajevi ne zateknu u jednom te istom razredu! Toga ima u svim razredima, ali ih upravo neposrednost dramskog rada razotkriva. Nemojte te slučajeve promatrati samo s negativne strane. Te se različitosti mogu iskoristiti da vaš rad učinite življim.

–~~~~~~~~~~~~–

Raspodjela uloga u dramskom radu s ulogama

Premda je preporučljivo započeti dramski rad s ulogama tako da se čitavoj skupini dodjeli jedna uloga (npr. da svi budu tebanski građani), postoje brojni načini dodjele uloga manjim skupinama čime se dobivaju različita ili suprotstavljena motrišta. Učitelj u ulozi često predstavlja pojedinca suprotstavljena ili izdvojena iz dramske radnje, ali kroz takvo iskustvo trebaju proći i učenici. Kao što i učitelj u ulozi treba pripremu, ona treba i učenicima. Priprema se može obaviti izvan uloge (npr. čitanjem o grčkim bogovima), ali najčešće se vrši kroz dramsko istraživanje (npr. od učitelja u ulozi Kreonta mogu saznati sve o ovlastima i snazi bogova).
Primjeri raspodjele uloga:

– Svi učenici u zajedničkoj ulozi: npr. Kreontovi savjetnici
– Pojedinac i drugi pojedinac: Kreont i njegov savjetnik
– Pojedinac protiv pojedinca: Kreont protiv Antigone
– Pojedinac i grupa: Antigonina dadilja i Polinikovi prijatelji
– Pojedinac protiv grupe: Kreont protiv Antigoninih prijatelja
– Mala i velika grupa: Kreontovi svećenici i tebanski građani
– Mala protiv velike grupe: Antigonini pristaše i tebanski građani
– Polovica grupe s drugom polovicom: Antigonini prijatelji obraćaju se bogovima za pomoć
– Polovica grupe protiv druge polovice: Oni koji vjeruju u božje pravo da se mrtvi moraju sahraniti protiv onih koji prihvaćaju Kreontov zakon

Kad se radi s dvije protivne skupine, svaka mora imati mogućnost da upozna gledište one druge prije nego se mišljenja suprotstave. Na taj način suprotstavljanje je način istraživanja problema, a ne mjesto gdje će se pokazati bezizlaz!
“Vi ste sebični!”
“Ne, nismo!”
“Da, jeste!”
“Ne nismo!”…itd.

Što se zahtijeva od učitelja koji radi u ulozi?

1. Sposobnost slušanja
2. Sposobnost odabiranja naznaka
3. Prilagodljivost
4. Umijeće postavljanja pitanja
5. Zanimanje za to kako učenici uče
6. Spremnost na rizik
7. Spremnost na neuspjeh, uvažavajući da je neuspjeh drugi put do uspjeha
8. Sposobnost vođenja rada uz puno uzajamno poštivanje
9. Uživanje u smišljanju dramskog rada
10. Svijest da ga znanje ili prijedlozi učenika ne ugrožavaju
11. Spremnost da se odbaci vlastiti plan radi prihvaćanja učeničkog prijedloga
12. Umijeće usporavanja dramskog zbivanja kako se ne bi požurivalo s učenjem
13. Sposobnost uviđanja kada činjenice jesu ili nisu relevantne
14. Jasno znanje zašto upotrebljava postupak igranja uloga

Najveći broj dramskih pedagoga već koristi ova umijeća i sposobnosti u svom radu, pa ih ne treba brinuti igranje uloga. Igranje uloga najbrži je način da saznate jesu li vaše predodžbe o vlastitu radu točne.

Što trebate imati na umu prije nego što stupite u ulogu?

Prije stupanja u ulogu učitelj mora znati na koji će način uloga pridonijeti učenju. Kad se odlučio za ulogu, što učitelj može učiniti kako bi ojačao vlastit osjećaj za ulogu i tako pomogao učenicima da ga u njoj prihvate?

Znanje
Treba:

– poznavati razdoblje,
– znati umijeća uloge (Što izabrani lik zna i može?),
– znati životni nazor i gledišta uloge
– znati što od gornjeg uporabiti kako bi se izoštrili ciljevi učenja.
Npr., ako igrate ulogu Josepha Listera, engleskog kirurga iz 19. stoljeća, koliko poznajete:
– medicinu 19. stoljeća?
– Listerov život i umijeće?
– njegova razmišljanja i osjećaje?
– njega kao istraživača i medicinara?

Izbor detalja
Iz svega što ste saznali izaberite nekoliko detalja na koje će učenici moći usmjeriti svoju pažnju i koji će vam pomoći da izoštrite svoju ulogu. Npr., ako znate da je Lister uvidio kako čistoća u dvorani za operiranje spašava živote, ali da nije znao kako se zapravo prenose klice, možda ćete reći nešto poput ovog: “Gospodo, lijepo vas molim da u mojoj dvorani za operiranje operete ruke tamo iznad slivnika. Vaša prehlada se ne smanjuje, doktore Smith?”

Predstavljanje uloge
Izaberite naznake koje ćete uporabiti za predstavljanje uloge učenicima. Glede toga razmotrite:
Jezik: povišen i služben za Listera
Kostim: zavrnuti rukavi
Rekviziti: ruke obrišete ručnikom (i onda ga date drugima da učine isto!)
Prostor: službeni raspored sa stolom
Svjetlo: stol ćete smjestiti blizu prozora
Kad vi i vaši učenici postanete sigurniji u radu sa zamišljenim sadržajima fizičko predstavljanje neće biti toliko neophodno, jer ćete svi moći više raditi na simboličkoj razini.

Naznačavanje
Kao što svaki učitelj nauči “čitati” svoj razred, tako i učenici nauče “čitati” svog učitelja. Oni znaju da kad učitelj stavi naočale, to znači “radimo”. “Kad se nasloni na stol i prekriži ruke, to znači “neslužbeni razgovor”. Tihi glas znači “frku” za onog kome se obraća. Jasno naznačiti stavove i namjere uloge najvažnija je zadaća dramskog pedagoga kad radi u ulozi.
Stavovi, gledišta i namjere stvaraju se iz učiteljeva znanja o ulozi i izbora detalja uloge, a povezani su s odgojno-obrazovnim potrebama učenika (društvena i životna umijeća) i zahtjevima nastavnog programa. Glas, jezik, gesta i držanje moraju biti primjereni dramskoj radnji, ulozi te ciljevima učenja, i zato moraju biti pažljivo birani i održavani tijekom cijelog trajanja dramske radnje. Poznavanje šire životne pozadine sadržaja koji obrađujete, zatim jasna svijest o tome što koristite i zašto, sve to čini “podstrukturu” vašeg planiranja koje nikad ne biste smjeli propustiti napraviti ako “učitelja u ulozi” smatrate temeljnom tehnikom u poticanju učenja.

–~~~~~~~~~~~~–

Opasnost!

Učitelji koji prihvate izazov rada u ulozi uskoro otkrivaju užitak “igre”. Ako predajete odgojnu dramu u pet razreda, nastojte koristiti ovako opisan dramski rad s igranjem uloga u najviše dva razreda istovremeno. Čak i Peter Hall, redatelj Kraljevskog narodnog kazališta u Londonu, smatra da je istodobno režiranje triju predstava pretjeravanje!

Zaključak

U kazalištu redatelj na kraju pušta predstavu u život i prepušta je glumcima. U dramskom radu s igranjem uloga je drukčije. Što više nadzora i odgovornosti dramski pedagog uspije prenijeti na učenike to će više oni sami biti ne tek “izvođači” nego “redatelji” i “pisci”. Dramski pedagog mora biti svjestan bogatstva kazališnih umijeća koja učenici usvajaju, kao i širine interdisciplinarnog učenja do kojeg dolazi i koje biva poticano iskustvom stečenim kroz ovakav dramski rad.
Dobra predstava navodi vas da razmišljate, ili osjećate. Sjajna predstava čini oboje, da razmišljate i osjećate. Dobar dramski rad s ulogama navodi vas da razmišljate, ili osjećate. Sjajan dramski rad s ulogama čini oboje, da razmišljate i osjećate.

Vježbe za dramske pedagoge

U vježbama pod 1, 2 i 3 treba raditi s drugima.

1. Za vježbanje promatranja kroz ulogu
Rad u paru.

Zadatak A: Pogledajte oboje sobu u kojoj se nalazite. Zatim svatko za sebe neka pribilježi sve što mu je privuklo pozornost. Raspravite s vašim partnerom sve što ste pribilježili. Ako ste pribilježili različite stvari, raspravite zašto se to moglo dogoditi. Ima li to veze s vašom “osobnom prtljagom”, tj. životnim iskustvom koje nosite sa sobom?
Zadatak B: Pogledajte sobu očima arhitekta.
U ulozi, raspravite s partnerom može li se soba prepraviti u igraonicu za slijepu djecu. Koje biste promjene i pregradnje oboje predložili?
Izvan uloge, raspravite s partnerom doživljeno iskustvo i uočite razlike spram iskustva iz prethodnog zadatka.
Zadatak C: Pogledajte sobu očima zatvorenika.
U ulozi, porazgovarajte s partnerom.
Izvan uloge, raspravite doživljeno iskustvo i kako se razlikuje od iskustva iz zadataka A i B.
Za vježbanje možete izabrati i druge situacije. Vježbe su posebno zanimljive u drukčijem, nepoznatom okolišu, npr. dok s prijateljem idete na posao.
Pitanje za raspravu: jesu li i ostala vaša osjetila aktivna kad ste u ulozi?
Zadatak D: Izaberite jedan od prethodnih ili sasvim nov zadatak i provjerite možete li s partnerom započeti dramsku radnju. Ponekad je korisno zamoliti treću osobu da pribilježi što se događa i zapamtiti sve ono što je pridonosilo dramskoj radnji.

2. Za vježbanje umijeća naznačavanja

Zadatak A: Pripremite i održite u ulozi uvodni govor od jedne do dvije minute u kojem se kaže tko ste, tko su slušatelji i u kojem izlažete neki problem ili zadatak koji treba izvršiti.
Prijedlozi:

a) Policajac drži govor skupini pitomaca.
b) Klaudije govori dvoru o Hamletovu ponašanju.
c) “Žena s torbama” (sretna i otkvačena osoba, bez stalnog prebivališta, koja svu svoju zemaljsku imovinu nosi sa sobom u torbama) govori socijalnim radnicima.

Zadatak B: Zamolite slušatelje da na ploči ispišu riječi ili rečenice koje opisuju osobu koja im se obratila.
Zadatak C: Idite do ploče.

Stavite “+” uz stvari koje ste i vi htjeli naznačiti.
Stavite “-“ uz stvari koje niste željeli ili niste mislili naznačiti.
Stavite “J” uz stvari za koje znate ili osjećate da pripadaju vašem “Ja”.
Stavite “G” uz one stvari koje ne pripadaju vašem “Ja”, ali ste željeli da ih publika vidi. (“G” znači “Gluma”.)

Zadatak D: Ako ste izvršili jedan od gornjih zadataka, možete li izreći u osnovi iste stvari, ali u drugim ulogama? Primjerice:

a) Gerilski vođa obraća se grupi mladih pobunjenika.
b) Poznati psihijatar tumači svojim kolegama slučaj jednog pacijenta.
c) Separatist razgovara s federalistom.

Mijenja li se jezik? Kako? Zašto?
Da li se značenjski okvir mijenja, rasteže ili ostaje isti?

3. Za vježbanje prilagodljivosti u baratanju ulogom

Zadatak: Jedan od vas je “učitelj”, ostali su “razred”. “Razredu”se zadaje situacija i oni započinju dramsko zbivanje. “Učitelj” ulazi u dogovorenoj ulozi i radi kroz ulogu. Nakon svake situacije “razred” nastoji prepoznati ulogu.
Evo nekih primjera:

Situacija Uloga

SITUACIJA

ULOGA

a) Zatvorenici planiraju bijeg. Učitelj kao Jedan iz družine
b) Doseljenici, tek stigli iz Europe u Kanadu, provjeravaju svoje isprave i prtljagu. Učitelj kao Vlast
c) Arheolozi su pronašli lonac, po svoj prilici velike vrijednosti, i sad pišu izvještaj. Učitelj kao Odsutan
d) Stanovnici gradića koji zatrpava vulkanska lava dogovaraju se kako nagovoriti starog vlasnika hotela da napusti grad. Učitelj kao Vražji odvjetnik
e) Seljaci oko bunara na zemlji koju je kupio novi vlasnik vinograda Učitelj kao Vlast suprotstavljena grupi
f) Putnici koji su prešli stepu i sad su naišli na rijeku koja se izlila iz korita Učitelj kao Bespomoćnik
g) Članovi sindikata u štrajku za bolje radne uvjete Učitelj kao Sporedan lik
h) Novinari pozvani na razgovor kako da vijesti učine “prihvatljivijima” za čitatelje/gledatelje Učitelj kao Vlast
i) Osoblje palače priprema se za povratak Kralja i Kraljice nakon ustanka građana Učitelj kao Zamjenik glavnog

Pitanja za raspravu:

– Je li “razred” mogao prepoznati vaše učiteljske uloge?
– Jeste li mogli održati uloge? Ako ne, zašto?
– Kako ste pristupali skupini u raznim ulogama?
– U kojoj vam je ulozi bilo najlakše? Zašto?
– Koje su uloge izazvale najviše reakcija “razreda”?
– Koje su uloge bile najpoticajnije za učenje? Zašto?

4. Prevedite rečenice koje slijede u povišeni govor:

Npr. “OK, onda što ćeš ti tražiti?” pretvorite u “Neka svatko iznese cilj svog traganja.”

a) Uloga: Zamjenik glavnog
“Pazite, dečki, dobro gledajte da vidite kako dobar doktor vadi krv.”
b) Uloga: Vlast izvan zbivanja
“Čovječe! Neki od vas zbilja ne znaju što je red.”
c) Uloga: Bespomoćnik
“Joj, Kralju, oprosti, baš sam glup! A samo sam htio pomoći.”
d) Uloga: Odsutan
“O čemu se radi? Netko je izveo onaj ‘časna-riječ-i-neka-umrem’ štos?”
e) Uloga: Jedan od družine
“Ma baš me briga! Već mi je svega dosta!”

Predhodna « 1 2 3 4 5 6 7 8 » Slijedeća